ห้องเรียน KNW

 2022 06 12 10 41 31
 2022 06 12 18 37 39
2022 09 12 12 49 11
GSM
 EP
 IPmenu
2022 07 05 14 51 53
2022 07 08 6 41 17

เว็บลิงค์ (Link Web)

2024 02 23 15 31 45
Knw Site Banner 17
2023 06 28 15 23 23
2022 07 08 6 40 53
2023 05 15 12 15 21
2023 06 17 9 15 17
Screenshot 2021-12-15 091535

Screenshot 2021-11-11 152208

บนทกไปราชการ
รายการการเเดนทางknw
งานสารบรรณ
 

เบอรโทรคร

ใช้ Google Chrome

 
2022-06-06 6-16-04
 2022-06-06 6-16-58
 

form1-7

ยื่นคำร้องออนไลน์ในวันทำการ

เวลา 07.00 - 18.00 น.

pp1 2

Transcript17

2023 12 12 6 52 31
2022 12 13 15 18 58
 
Untitled1
 
 
logo smte
tcas

โหลดหนังสือรับรองแล้วนำไปให้โรงเรียนที่นักเรียนศึกษารับรองผลการเรียนและนำมายื่นด้วยคนเองที่โรงเรียนแก่นนควิทยาลัยตามปฏิทินที่กำหนดไว้

หนังสือรับรองผลการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา  2567

ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMP : Sci-Math Program)  <<download>> 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) <<download>> 
3. โครงการห้องเรียนภาษาจีน (Chinese Program : ChP) <<download>> 
4. โครงการนานาชาติ (International Programme : IP) <<download>> 

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล  (Football Gifted) <<download>>

 

ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) <<download>> 
2. โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science Program: MSP)  <<download>> 
3. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) <<download>> 
4. โครงการนานาชาติ (International Programme :IP) <<download>> 

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล  (Football Gifted) <<download>>

2024 03 04 10 00 39
2024 03 04 9 51 35

รับสมัครนักเรียน67 1

สอบถามข้อมูลการรับนักเรียนได้ที่ คุณครูสุขสันต์ โทร 091-8613002

คุณครูองอาจ  โทร 085-7519129 คุณครูจักรพงษ์ โทร 080-3290204

เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลการสมัครเรียนห้องเรียนทั่วไป วันที่ 5 มี.ค. 2567

2024 02 21 19 53 16 2024 02 21 19 54 04
2024 02 21 20 02 59 2024 02 21 19 53 37
2024 02 23 16 58 08
เขตพื้นที่บริการแก่นนครวิทยาลัย65R
 Program Facebook Ad
2024 02 23 15 31 45
2024 02 28 16 48 12
2024 02 28 15 52 00 1
2024 02 27 10 47 32 1
ตารางสอบแก้ตัว22566 1
STEM STEAM67 1
480x244b1 1
Knw Site Banner 16

เตรยมเปดOn site

E learning

รายงานการสอนโควด

ตดตามนกเรยน
ขนตอนการเรยนออนไลน
ตดตามนกเรยน

picKNWf

ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.คมสนต ชมอภย copy

  

บริหารกิจการนักเรียน copy66

บริหารทั่วไป copy66

คำสั่งปฏิบัติราชการ

บริการข้อมูลออนไลน์

CheckSTUD1
StudentLearnT
TeachT
TestMid
TestFinal
StepWork
nameSTUD

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

1808701

สื่อการเรียนรู้

DLIT
dltv-main-logo
deep
Emoe01
logo scimath
vft logo
 
746083
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2384
2225
4609
724766
7758
68226
746083

Your IP: 34.236.134.129
2024-03-04 22:25

bannerKNW 1 copy 2